Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

                                 

21. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresine “Sözlü Bildiri” ya da “Poster Bildiri” şeklinde katılım mümkündür.  


BİLDİRİ ÖZETİ ve TAM METİN Hazırlama Kuralları

ÖZET” Hazırlama Kuralları


* Bildiri dili Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir.

* Özetler “Microsoft Word” dosya (*.doc) formatında iki yana yaslı ve 300 kelimeyi          geçmeyecek şekilde Times New Roman 12 punto olarak hazırlanmalıdır. 

* Bildiri başlığının baş harfleri büyük yazılmalıdır. (Times New Roman 14 Punto)

* Bildiri özetleri; amaç, yöntem, beklenen bulgular ve sonuçları içerecek şekilde                düzenlenmelidir.

* Bütün yazarların adları ve soyadları açık bir şekilde yazılmalıdır.

* Tüm yazarların kurumları ve e-posta adresleri belirtilmelidir.

* Bildiri özetinin altında en az 3 en çok 6 anahtar kelime eklenmelidir.

* Bildiri özetleri en geç 30 Nisan 2017 tarihine kadar ulibtk17@hitit.edu.tr veya                ulibtk17@gmail.com adreslerine gönderilmelidir. 

     

TAM METİN” Hazırlama Kuralları


* Bildiri tam metinleri örnekteki tam metin şablonuna göre hazırlanmalıdır.

* Bildiri sayfa sayısı maksimum 12 olmalıdır.

* Tam metin bildiriler en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ulibtk17@hitit.edu.tr veya      ulibtk17@gmail.com adreslerine gönderilmelidir. 

POSTER Hazırlama Kuralları


* Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.

* Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

* Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın        üniversitesinin adı ve logosu konulmalıdır.

* Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır (poster            adının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir).

* Yazar Adı (Adları) 36 punto Arial karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.

* Yazar adresi (adresleri) 36 punto Arial karakterinde yazılacaktır.

* Metin iki sütun halinde verilecektir (her bir sütun 31 cm x 83 cm).

* İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılacaktır.

* Metin başlıkları 24 punto Arial karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.

* Metin 24 punto Arial karakterinde yazılacaktır.

Etkinlik Sponsorları

İLETİŞİM

Adres: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Karakeçili, Gazi Cd. No:99, 19169 Merkez/Çorum/TÜRKİYE

Telefon: 0 364 227 4533

Eposta: ulibtk17@hitit.edu.tr


İletişim: 0 364 227 4533
ulibtk17@hitit.edu.tr